Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi.

Szkolenie jest przeznaczone jest zarówno dla przedstawicieli administracji publicznej oraz pracowników różnego profilu przedsiębiorstw. Szczególnie dla:
 • osób pełniących funkcje administratorów danych osobowych albo administratorów bezpieczeństwa informacji
 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie standardów ochrony danych osobowych
 • osób tworzących procedury zabezpieczania danych osobowych
 • pracowników działów personalnych/kadr mających kontakt z danymi „kadrowymi"
 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie procedur kontroli pracownika
 • przedstawicieli administracji publicznej.