Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

W przygotowaniu oferujemy kursy kwalifikacyjne w formie samokształcenia kierowanego z zakresu:

 • Obsługi suwnic, wciągarek i wciągników ogólnego przeznaczenia
 • Obsługi podestów ruchomych stacjonarnych i przejezdnych
 • Obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem
 • Obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Do każdego z kursów przynależny zestaw pytań, konsultacje.

Do nas należy przekazanie pełnomocnictwa, wypisanie wniosku kwalifikacyjnego, przekazanie wszystkich stosownych dokumentów do komisji kwalifikacyjnej UDT.

 

Ta forma realizacji kursów oraz nasza pomoc przyspieszy, po zakończeniu stanu epidemii covid -19 – termin egzaminów kwalifikacyjnych


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Word)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)

CENNIK (PDF)

REGULAMIN WARUNKÓW UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH (PDF)