Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

W przygotowaniu oferujemy kursy kwalifikacyjne w formie samokształcenia kierowanego z zakresu:

 • Obsługi suwnic, wciągarek i wciągników ogólnego przeznaczenia
 • Obsługi podestów ruchomych stacjonarnych i przejezdnych
 • Obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem
 • Obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Do każdego z kursów przynależny zestaw pytań, konsultacje.

Do nas należy przekazanie pełnomocnictwa, wypisanie wniosku kwalifikacyjnego, przekazanie wszystkich stosownych dokumentów do komisji kwalifikacyjnej UDT.

 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Word)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)

REGULAMIN WARUNKÓW UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH (PDF)