Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

Nasz Ośrodek Szkoleniowy istnieje od 2002 roku i - zgodnie z wymaganiami, stawianymi tego typu placówkom oświatowym - w dniu 06.10.2005r. został zarejestrowany w Kuratorium Oświaty Starostwa Powiatowego w Świdnicy, jako Niepubliczna Placówka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Dorosłych.

Jednakże doświadczenia zarówno kadry zarządzającej, jak też wykładowców i trenerów Ośrodka w dziedzinie szkoleń sięgają wielu lat. Są to sprawdzeni specjaliści, dysponujący wiedzą na temat najnowszych zmian w przepisach, zmian planowanych oraz interpretacji tych przepisów, obowiązujących w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Warto również podkreślić, że osoby te stale aktualizują swoją wiedzę i umiejętności, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Stąd też nie tylko aktualizowane na bieżąco programy szkoleń, zgodnie ze zmianą aktów prawnych, ale także najnowocześniejsze metody szkoleniowe z optymalnym wykorzystaniem urządzeń i nośników multimedialnych.

 

Szczegółowo opracowane programy przez kompetentne instytucje, które odpowiadają w sposób praktyczny na najważniejsze potrzeby firm świadczą o wysokiej jakości szkoleń i nastawieniu organizatorów na konkretną przydatność dla pracowników Państwa firmy.

Prowadzimy szkolenia otwarte – pozwalające na podnoszenie kwalifikacji pracowników w określonych dziedzinach i zatrudnionych na różnych stanowiskach oraz szkolenia na zamówienie.

Tematykę i zakres szkoleń na zamówienie określają organizatorzy. Program tych szkoleń opracowujemy w ścisłej współpracy ze zleceniodawcą. Dlatego też tego rodzaju szkolenia są dostrajane do potrzeb firmy i ukierunkowane na osiągnięcie wspólnie zidentyfikowanego celu.

 

Regulamin warunków uczestnictwa w szkoleniach i kursach (PDF).