Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

 • Koordynacji prac budowlanych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach (jesteśmy koordynatorem m.in. na budowach zakładów przemysłowych we Wrocławiu, Wałbrzychu, Świdnicy, Żarowie, Nowej Rudzie, Kłodzku, Jelcz-Laskowicach, Gliwicach, oraz na terenie Niemiec,
 • Kompleksowej obsługi w zakresie służby bhp i p. poż. (na mocy obowiązujących przepisów wykonujemy zadania w zakładach pracy naszych Zleceniodawców jako zewnętrzna służba na podstawie umów o stałej współpracy oraz w ramach jednorazowych zleceń,
 • Przeprowadzania dochodzeń powypadkowych (indywidualnych, ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych) oraz opracowania  obowiązującej  dokumentacji powypadkowej,
 • Opracowania dokumentacji spełniania minimalnych wymogów bezpieczeństwa dla maszyn użytkowanych przez pracowników,
 • Dokumentowania oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy za pomocą metod: wg PN-N-18002, Risk Score,
 • Wykonywania okresowej kontroli sprawności elementów budynków z ich instalacjami elektrycznymi, gazowymi, wentylacyjnymi, spalinowymi i wod.-kan.