Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

 • Szkolenie z zakresu bhp dla pracodawców i kadry kierującej pracownikami
 • Szkolenie z zakresu bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej
 • Szkolenie z zakresu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
 • Szkolenie z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenie wstępne
 • Szkolenie z zakresu udzielania I pomocy przedlekarskiej
 • Szkolenie z zakresu ochrony ppoż. i obsługi gaśnic


W związku z aktualną sytuacją spowodowaną stanem epidemii COVID -19 i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Oświaty realizacja szkoleń, kursów została przez nasz Ośrodek Szkoleniowy ''SCB'' dostosowana do nowej rzeczywistości.


Szkolenia BHP, ppoż, udzielanie I pomocy oraz kursy kwalifikacyjne będą realizowane w formie on-line, połączone z konsultacjami i doradztwem na odległość.

 

Jak zamówić szkolenie ? To proste. Zrealizujesz to w 5 prostych krokach.

 5 krokow

 

Zapraszamy na szkolenia:

Szkolenie z zakresu bhp dla pracodawców i kadry kierującej pracownikami,
Szkolenie z zakresu bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej,
Szkolenie z zakresu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych,
Szkolenie z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
Szkolenie wstępne.

Do każdego z kursów przynależny zestaw pytań, konsultacje.

Do nas należy przekazanie pełnomocnictwa, wypisanie wniosku kwalifikacyjnego, przekazanie wszystkich stosownych dokumentów do komisji kwalifikacyjnej UDT.

 

Ta forma realizacji kursów oraz nasza pomoc przyspieszy, po zakończeniu stanu epidemii covid -19 – termin egzaminów kwalifikacyjnych.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Word)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)

REGULAMIN WARUNKÓW UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH (PDF)

 

* Wszystkie szkolenia zakończone są wydaniem stosownego zaświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej poz.1099, z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.