Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

 • Szkolenie z zakresu bhp dla pracodawców i kadry kierującej pracownikami
 • Szkolenie z zakresu bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej
 • Szkolenie z zakresu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
 • Szkolenie z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenie wstępne
 • Szkolenie z zakresu udzielania I pomocy przedlekarskiej
 • Szkolenie z zakresu ochrony ppoż. i obsługi gaśnic


W związku z aktualną sytuacją spowodowaną stanem epidemii COVID -19 i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Oświaty realizacja szkoleń, kursów została przez nasz Ośrodek Szkoleniowy ''SCB'' dostosowana do nowej rzeczywistości.


Szkolenia BHP, ppoż, udzielanie I pomocy oraz kursy kwalifikacyjne będą realizowane w formie on-line, połączone z konsultacjami i doradztwem na odległość.

 

Jak zamówić szkolenie ? To proste. Zrealizujesz to w 5 prostych krokach.

 5 krokow

 

Zapraszamy na szkolenia:

Szkolenie z zakresu bhp dla pracodawców i kadry kierującej pracownikami,
Szkolenie z zakresu bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej,
Szkolenie z zakresu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych,
Szkolenie z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
Szkolenie wstępne.

Do każdego z kursów przynależny zestaw pytań, konsultacje.

Do nas należy przekazanie pełnomocnictwa, wypisanie wniosku kwalifikacyjnego, przekazanie wszystkich stosownych dokumentów do komisji kwalifikacyjnej UDT.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Word)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)

REGULAMIN WARUNKÓW UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH (PDF)

 

* Wszystkie szkolenia zakończone są wydaniem stosownego zaświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej poz.1099, z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.