Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

 • Szkolenie z zakresu bhp dla pracodawców i kadry kierującej pracownikami
 • Szkolenie z zakresu bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej
 • Szkolenie z zakresu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
 • Szkolenie z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenie wstępne
 • Szkolenie z zakresu udzielania I pomocy przedlekarskiej
 • Szkolenie z zakresu ochrony ppoż. i obsługi gaśnic


* Wszystkie szkolenia zakończone są wydaniem stosownego zaświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej poz.1099, z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Word)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)

CENNIK (PDF)

REGULAMIN WARUNKÓW UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH (PDF)