Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

Szkolenie skierowane jest do osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy jako hakowy (podsuwnicowy), osoba współpracująca z suwnicowymi.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy przy podwieszaniu ładunków gotowych do transportu suwnicą.
Zakres tematyczny:
 • Ogólne zasady eksploatacji suwnic,
 • Obowiązki i uprawnienia suwnicowych i hakowych,
 • Zasady współpracy i bezpiecznej pracy suwnicowego i hakowego,
 • Kryteria doboru lin, zawiesi i oprzyrządowania,
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie przewiduje 9 godzin zajęć.

Podczas zajęć zwraca się szczególną uwagę na bezpieczeństwo i odpowiednią współpracę z suwnicowym.

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.