Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy przy obsłudze podestów ruchomych. W skład szkolenia wchodzi obsługa podestów ruchomych: przejezdnych, wiszących, masztowych, stacjonarnych, załadowczych.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: wiadomości ogólne o podestach, budowa podestów ruchomych, eksploatacja podestów ruchomych, awarie i wypadki, wiadomości o dozorze technicznym, zasady bhp i ppoż., zajęcia praktyczne.

Szkolenie zakończone jest egzaminem kwalifikacyjnym składanym przed Komisja Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs obejmuje 35 godzin wykładów + 5 godz. zajęć praktycznych.