Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

Szkolenie dla kierowców wózków przygotowujące do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz jego obsługi. Dotyczy to następujących typów wózków : naładownych, podnośnikowych, unoszących, ciągnikowych oraz specjalnych.

Rodzaj zdobytych umiejętności:

 • uzyskanie niezbędnych wiadomości dotyczących budowy, zasady działania i eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym i elektrycznym.
 • nabycie umiejętności jazdy wózkami jezdniowymi widłowymi i platformowymi o różnych rodzajach napędu,
 • nabycie umiejętności operatorskich w transporcie wewnątrzzakładowym/ układanie palet z towarem, przewożenie skrzyń, butli itp.,
 • nabycie umiejętności w zakresie bezpiecznego użytkowania butli z gazem w tym ich bezpiecznej wymiany dokonywanej w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym.


Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:

 • nabywa uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, gazowym i elektrycznym,
 • nabywa uprawnienia do dokonywania wymiany butli z gazem w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym,