Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

Szkolenie dla osób dokonujących przeglądów, napraw i konserwacji wózków przygotowuje uczestników do uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych określonych przepisami o dozorze technicznym.
Dla wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia egzamin z udziałem inspektora dozoru technicznego (wymagana opłata za egzamin – 152zł).

Szkolenie dla osób dokonujących przeglądów, napraw i konserwacji wózków przygotowuje uczestników do uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych określonych przepisami o dozorze technicznym.