Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

Cel szkolenia
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące dystrubutory z gazem propan - butan.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Ogólne wiadomości o własnościach fizycznych i chemicznych gazu propan - butan
 • Zastosowanie gazu propan - butan. Właściwości użytkowe gazu propan - butan
 • Budowa i obsługa zbiornika magazynowego LPG
 • Instalacje zasilania gazowego pojazdów samochodowych
 • Napełnianie zbiorników LPG
 • Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym
 • Przepisy BHP i ppoż.


PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych/Dz. U . nr 79 poz.849/
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r w/s urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz. U. nr 120 poz.1021/
zgodnie z programem zatwierdzonym przez TDT

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia TDT.

Egzamin składa się z:
- części teoretycznej - test,
- części praktycznej - sprawdzenie praktycznej umiejętności obsługi dystrybutora LPG.
Uprawnienia ważne są bezterminowo

Czas trwania kursu: 25 godzin