Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

 • Czas pracy
 • Kodeks pracy
 • Stosunek pracy
 • Zmiany dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu - stan prawny na rok 2018
 • Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa, świadczenia rodzinne
 • Dyskryminacja, molestowanie
 • Prawo pracy bez sekretów
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Seminarium VAT 2018