Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących szkolenia kierowców przed właścicielami Ośrodków Szkolenia Kierowców pojawiła się możliwość wprowadzenia rozszerzonego szkolenia z pierwszej pomocy - stąd niniejsza oferta.

Budowane systemy ratownicze oparte są na jednostkach prowadzących bezpośrednie czynności ratownicze, mające zminimalizować straty wynikłe z kolizji i wypadków drogowych. Ważnym uzupełnieniem systemów ratowniczych są uczestnicy ruchu, potrafiący zachować się na miejscu zdarzenia, odpowiednio udzielając pomocy ofiarom kolizji i wypadków drogowych.

Odpowiednie szkolenia z zakresu udzielania I pomocy dla Ośrodków Szkoleniowych Kierowców podnoszą poziom bezpieczeństwa na drogach. Najczęściej na miejscu zdarzenia, jako pierwsi pojawiają się przypadkowi kierowcy. Od działań podjętych przez przypadkowych uczestników ruchu w pierwszych chwilach po wypadku, zależy zdrowie i niejednokrotnie życie ofiar.

Proponowany przez nas program szkolenia jest oparty na wybranych zagadnieniach będących częścią kursu dla ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Szkolenie trwa - 5 godzin wykładów+ 3 godziny zajęć praktycznych