Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

Pierwsza pomoc przedlekarska
Zwalczanie pożaru i ewakuacja
Bezpieczeństwo 

''PZB'' to jedniodniowe składające sie z trzech paneli tematycznych, szkolenie pratyczne i teoretyczne przeznaczone dla kierowców.
Ma ono na celu przygotowanie kierowców do profecjonalnego zachowania i podejmowania zdecydowanych decyzji podczas wypadków drogowych, ktorego są świadkami lub uczestnikami.
To najczęściej kierowca pierwszy powinien prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia: ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc, a w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie.  Często pierwsze minuty po wypadku decydują o życiu drugiego człowieka jak i ograniczeniu strat w majątku pracodawcy.
Należy pamietać, że zdobyte umiejętności na szkoleniu ''PZB'' mogą być wykorzystane w każdej innej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i życiu ludzi - w biurze,na ulicy, w szkole, w domu etc.
Wykładowcy prowadzący szkolenie to profesjonaliści - ratownicy medyczni, instektorzy p.poż, specjaliści w dziedzinie BHP.

Do dyspozycji kursantów w ramach ćwiczeń jest wykorzystywany fantom medyczny. Dzięki temu na zajęciach przeprowadzana jest reanimacja, resuscytacja; przywracanie akcji serca i oddechu.
Uczestnicy szkolenia na zajęciach poznają również zasady działania podręcznego sprzętu gaśniczego, mają możliwość praktycznego gaszenia pozorowanego pożaru.
Kursanci otrzymają wiedzę o zagrożeniach powodujacych wypadki przy pracy, chorobach zawodowych oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat :

KIEROWCA Z PROFESJONALNĄ UMIEJĘTNOŚCIĄ
UDZIELANIA POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ, ZWALCZANIA POŻARU
I EWAKUACJI LUDZI PODCZAS WYPADKÓW DROGOWYCH

Wzrost znaczenia doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji pracowników stał się powszechną prawidłowością funkcjonowania nowoczesnej firmy, dlatego serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu ''PZB'' wszystkich kierowców zatrudnionych w Państwa firmie.

KIEROWCAZUMIEJĘTNOŚCIĄ UDZIELANIAPIERWSZEJPOMOCY KIEROWCA Z UMIEJĘTNOŚCIĄ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY