Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

Celem szkolenia jest :Kompleksowe omówienie problematyki planowania i rozliczania czasu pracy.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z :

 • Norm i ogólnego wymiaru czasu pracy, systemu i rozkłady czasu pracy.
 • Pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Pracy w porze nocnej.
 • Pracy w niedziele i święta.
 • Urlopów wypoczynkowych.

Czas trwania szkolenia - 9 godzin.