Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

Szkolenie polecane jest dla asystentek / sekretarek, zarówno ze stażem zawodowym jak i dopiero rozpoczynających prace na tym stanowisku oraz dla wszystkich osób zajmujących się na co dzień obsługą biura.

Celem szkolenia dla profesjonalnych asystentek / sekretarek jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które pozwolą Paniom na profesjonalne realizowanie powierzonych zadań, w tym między innymi sprawnej komunikacji, zachowania się w trudnych sytuacjach czy odczytywania i rozumienia mowy ciała.

Przykładowy program
Rola asystentki w sekretariacie - Zadania asystentki, podstawowe funkcje sekretariatu

Komunikacja i autoprezentacja- Skuteczna komunikacja w biznesie, wywieranie pozytywnego wrażenia, efektywne metody komunikacji, zasady autoprezentacji

Planowanie i zarządzanie sobą w czasie - Skuteczne wykorzystywanie czasu, zarządzanie celami, metody efektywnego planowania

Motywowanie i wywieranie wpływu - Podstawowe zasady wywierania wpływu
w sprzedaży, psychologia manipulacji, rodzaje motywacji

Kreowanie profesjonalnego wizerunku - Elegancja w pracy, tworzenie profesjonalnego wizerunku

Savoir vivre w biznesie - Zasady savoir vivru w biznesie, etykieta pracy w biurze

Szkolenie trwa 45 godzin