Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

Szkolenie skierowane jest do kadr zajmujących się sprawami personalnymi jak i nowo zatrudnionych

Szkolenie umożliwia słuchaczom opanowanie zagadnień z zarządzania kadrami, funkcji działu kadr (jego organizacji), wiadomości z zakresu prawa pracy (nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, świadczeń pracy w ramach umów cywilnoprawnych , urlopów pracowniczych, czasu pracy), prawa ubezpieczeń społecznych (opłacania składek oraz świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wynagrodzenia za pracę), prowadzenia dokumentacji kadrowej.

Szkolenie trwa 32 godziny