Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

 • Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • Dla kadry kierującej pracami szczególnie niebezpiecznymi (nadzór nad pracami na wysokości, w zbiornikach zamkniętych, w głębokich wykopach, przy urządzeniach elektroenergetycznych, gazowych i innych)
 • Dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
 • Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach wytwarzających pola elektromagnetyczne Bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higien pracy przy transporcie, magazynowaniu i stosowaniu substancji trujących,szkodliwych i czynników rakotwórczych w procesie pracy
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Szkolenie poświęcone zagadnieniu obciążenia dachów śniegiem, sposobom i metodom odśnieżania, wymogom dotyczącym bezpieczeństwa pracy osób pracujących przy odśnieżaniu, stosowaniu zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.